Kde nás nájdete …

Naša prevádzka sa nachádza v budove kde sídli Slovenská pošta a Úrad práce.
Vchod k nám nájdete zo zadnej strany budovy, ľavé schodisko a 1. poschodie.
Prístup k nám je v budove dobre označený.

Tešíme sa na Vašu návštevu.